cvs apotheek apotheek uur http://hollandpillen.com/ medicijnen voor paniekaanvallen
BRW customer experience

Wilt u ons volgen?

Disclaimer en cookiebeleid

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.brw.nl (hierna: de "website") die wordt beheerd door BRW Groep B.V. gevestigd aan de Bredewater 4h, 2715 CA Zoetermeer. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie op de website

BRW Groep besteedt grote aandacht en zorg aan de informatie die is geplaatst op de website, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar is of dat de aangeboden informatie te allen tijde juist, volledig en/of actueel is. Het gebruik van de website en de daarop aangeboden informatie geschiedt geheel voor eigen risico.

Informatie van derden

Wanneer BRW Groep naar websites van derden beschikbaar stelt, betekent dit niet dat BRW Groep de op of via deze website aangeboden informatie, producten of diensten aanbeveelt. BRW Groep heeft op geen enkele wijze deze informatie, producten of diensten op dergelijke websites geverifieerd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is derhalve volledig voor eigen rekening en risico.

Uitsluiting aansprakelijkheid

BRW Groep aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website en/of de daarop aangeboden informatie, noch met betrekking tot het gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie.

Gebruik van de website

Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten en copyrights

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de merknaam "BRW en BRW Groep", de producten "Inrecord" en "Insurvey", de website en de op de website aangeboden informatie berusten bij BRW Groep dan wel haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om informatie van de website te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Beperking tot Nederland

BRW Groep beheert de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op de website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Wijzigingen

BRW Groep behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. BRW Groep kan cookies van haarzelf of van derden plaatsen op websites of apps waarvan de inhoud door BRW Groep wordt verzorgd. Met behulp van cookies zorgen we er onder meer voor dat u bij een bezoek aan de BRW Groep website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, of dat uw voorkeuren bij het gebruik van de BRW Groep website(s) worden onthouden.

Er bestaan verschillende soorten cookies. BRW Groep plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van haar website. Met niet noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik van de website en onthouden wij uw keuzes voor onze producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met behulp van deze cookies willen wij onze dienstverlening op onze websites verbeteren.

Blokkeren van cookies Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert op BRW Groep Website, kunt u deze websites nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de BRW Groep website gebruik kunt maken.

U blokkeert cookies via de instellingen van de internet browser op uw computer. Het hangt van de browser af hoe dat moet en wat de mogelijkheden zijn. Informatie over het blokkeren van cookies kunt u terugvinden op de "hulp" functionaliteit van uw computer.

Verwijderen van geplaatste cookies Geplaatste cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of verwijder de cookies via Your Online Choices of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. BRW en BRW Groep ® zijn gedeponeerde handelsnamen. Fotografie BRW medewerkers: Ed Te Pas Fotografie ©

Privacy verklaring

Alle gegevens die door BRW Groep b.v. via deze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verhandeld. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om u te informeren over onze dienstverlening, evenementen en workshops. Deze informatie kunnen wij u schriftelijk toesturen, per e-mail of per SMS. BRW Groep b.v. zal naar aanleiding van uw verzoek, uw persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan:

BRW Groep, Vreeswijksestraatweg 22, 3432 NA Nieuwegein
Neem contact op met BRW Groep
Bel: 088-337 63 60